HEAD

ROOMS KATHOLIEKE KERK - ROMAN CATHOLIC CHURCH

bediend door paters Jezuïeten
Singel 448 1017 AV Amsterdam     020 623 19 23


PASTORAAL TEAM
Bart Beckers SJ (rector) -  Gregory Brenninkmeijer SJ
Koster: Gerwin RoffelHEILIGE MISSEN

Maandag t/m vrijdag 
12.30 uur    Eucharistieviering zonder zang
17.45 uur    Eucharistieviering zonder zang
 
Zaterdag/Saturday
12.30 uur    Eucharistieviering
17.15 uur    Sunday Mass in English   engels
 
Zondag
09.30 uur    Hoogmis met gemengd koor 'Jubilate Deo'
11.00 uur    Latijnse Hoogmis met gregoriaans koor 'Schola Cantorum'
12.30 uur    Eucharistieviering zonder zang
17.15 uur    Eucharistieviering met samenzang; orgel, cantor met cello

19.30 uur    Elke 4e zondag van de maand een Meditatieve Mis
                   met gelegenheid voor stil gebed overeenkomstig de
                   Ignatiaanse spiritualiteit. Zie onderstaand voor meer informatie.OPENINGSTIJDEN
De kerk is in de regel open voor individueel gebed en ter bezichtiging op dinsdag-, woensdag-, donderdag-,
zater- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Maandag- en vrijdagmiddag is de Krijtberg gesloten.ADVENT-ACTIE VAN DE KRIJTBERG'

Advent-actie van Aloysius, de diaconale werkgroep van de Krijtberg, ten behoeve van de Voedselbank Amsterdam-Centrum/Oud-West.
U kunt houdbare levensmiddelen inleveren bij een inzamelpunt
bij de informatiestand in de kerk.
Na elke H. Mis in het weekend wordt er een deurcollecte houden.
U kunt ook financieel bijdragen: in de geldkist bij de informatiestand in de kerk
of op ABN AMRO NL21ABNA0589987259 o.v.v. 'Adventsactie Voedselbank'.


Again this time of Advent we continue our annual tradition of collecting supplies and Fund Raising for the local Food Bank.
Therefore we would ask you to donate preservable foods. The food bank is in great need for preservable products such as:
vegetables and soup in can or jar, conserved fish and meat, sandwich filling, coffee, tea, sugar, dried fruits, etc.SUNDAY DECEMBER 20TH / ZONDAG 21 DECEMBER


Fundraising Markt in Adventsfeer
- en inbrengen van levensmiddelen -
Op zondag 21 december vindt er - in de gang van de pastorie - een speciale Fundraising Markt in Adventsfeer plaats waar u boeken,
cd’s, dvd’s, kerstkaarten en religieuze artikelen kunt aanschaffen.
Tevens kunt u daar gezellig koffie - met wat lekkers - drinken, of later op de dag een glaasje,
met iets te knabbelen; u betaalt daarvoor een klein bedrag. Alle opbrengst van deze dag komt ten gunste van de Adventsactie.


Collecting supplies & Fund Raising Market
After the Sunday Mass in English on Saturday December 20th you can visit our special Fundraising Market in the Presbytery where you can
donate your supplies and shop at the Market, with books (in Dutch), but also with Cd’s, DVD’s and Christmas Cards of De Krijtberg,
coffee and drinks -, everything for sale.
All benefits will be donated to the Food Bank.


ZATERDAG 20 DECEMBER, 15.00 UUR, ADVENTSVIERING HEILIGE DRIEHOEK (H3H)
16.00 UUR: ZINGEN OP HET SPUI BIJ DE LUTHERSE KERK

Op zaterdag 20 december, om 15.00 uur, vindt in de Krijtberg de jaarlijkse Adventviering van de Heilige Driehoek (H3H) plaats.
Een gezamelijke Adventviering georganiseerd door de 3 kerken rondom het Spui (de Lutherse, Doopsgezinde en Krijtbergkerk),
dit jaar in samenwerking met de English Reformed Church van het Begijnhof.
Een viering rond ‘uitkijken naar’ het kerstfeest met Adventslezingen, samenzang, hyms, muziek, gedichten en gebeden.

Aansluitend aan deze viering, om 16.00 uur op het Spui bij de Lutherse Kerk,
zingt het Spuikoor - o.l.v. Rinske van der Meer - Chrismas Carols uit verschillende tradities,
u zingt mee onder het genot van ‘Hot Drinks, Wine and Cookies’. Van harte welkom!
K E R S T   in de   K R I J T B E R G
Er worden geen kaarten uitgegeven.

24 december Kerstnacht
20.00 Latijnse Hoogmis, met Gregoriaanse zang van Schola Cantorum
22.15 Hoogmis, Nederlandstalig, met Latijnse zang van Jubilate Deo
24.00 Midnight Mass in English, with organ and cantor/celloplayer

25 december Eerste Kerstdag
9.15 Hoogmis, Nederlandstalig, met Latijnse zang van Jubilate Deo
11.00 Latijnse Hoogmis, met Gregoriaanse zang van Schola Cantorum
12.30 H. Mis, Nederlandstalig, zonder zang
17.15 Hoogmis, Nederlandstalig, met orgel en cantor/cellist

26 december Tweede kerstdag
11.00 Latijnse H. Mis, met Gregoriaanse zang van Schola Cantorum

MISINTENTIE OPGEVEN

klik hier
Graag in uw mail niet alleen aangeven de datum maar ook de gewenste H. Mis waarin uw intentie gelezen moet worden.
Vermelding in mededelingenblad KRijT: intentie uiterlijk inleveren de woensdag vóór het weekend van verschijnen.IBAN RK Stichting de Krijtberg
ABN-AMRO: NL56ABNA0466999941 en  ING-BANK: NL87INGB0003871955.
Diaconale werkgroep van de Krijtberg Aloysius: ABN AMRO NL21ABNA0589987259

IBAN Stichting tot Behoud van de Krijtberg
ING-BANK: NL82INGB0003151917DOOP IN DE KRIJTBERG
  /  BAPTISM IN THE KRIJTBERG
Aanvraagformulier
                 Application Form

HUWELIJK IN DE KRIJTBERG  /  MARRIAGE IN THE KRIJTBERG
Aanvraagformulier                  Application Form


INSCHRIJFFORMULIER KERKLEDENADMINISTRATIE S.I.L.A.
Voor wie opgenomen wil worden in het adressenbestand van De Krijtberg
en in het landelijk bestand van de SILA, met als voorkeurskerk De Krijtberg.
Uw gegevens volgens onderstaand formulier mailen naar
ledenadministratie@krijtberg.nl
FORMULIER

tussen01


Mail naar het secretariaat
             Mail naar de rector

Mail naar de koster              Mail naar diaconale werkgroep Aloysius

Mail naar de ledenadministratie


FACEBOOK


tussen04

Preek    27e zondag door het jaar - zondag 5 okt    Gregory Brenninkmeijer SJ               Preek    28e zondag door het jaar - zondag 12 okt    Nikolaas Sintobin SJ
Preek    29e zondag door het jaar - zondag 19 okt    Peter van Dael SJ               Preek    30e zondag door het jaar - zondag 26 okt    Bart Beckers SJ
Preek    30e zondag door het jaar - zondag 26 okt    Peter van Dael SJ         Preek    Gedachtenis Allerzielen - zondag 2 nov    Tjeerd Jansen SJ
Sermon    Dedication of the Lateran Basilica    Bart Beckers SJ
              Preek    33e zondag door het jaar - zondag 16 nov    Jos Moons SJ
Preek    Hoogfeest Christus Koning - zondag 23 nov 10:30 uur    Bart Beckers SJ                        Preek    Hoogfeest Christus Koning - zondag 23 nov 12:30 en 17.15 uur    Gregory Brenninkmeijer SJ
Sermon    First Sunday of Advent   Tjeerd Jansen SJ          Preek    Eerste zondag van de Advent - zondag 30 nov    Peter van Dael SJ
Preek    Tweede zondag van de Advent - zondag 7 december    Bart Beckers SJ

Preek    Derde zondag van de Advent - zondag 14 december    Bart van Emmerik SJ
Sermon   3th Sunday of Advent - Saturday 13th December    Bart van Emmerik SJMededelingenblad 'KRijT' online

Teksten en Meditaties van de Meditatieve Mis 23 november
scrol/swipe naar beneden voor meer informatie over de activiteiten van de Krijtberg

HEILIGE MISSEN

Maandag t/m vrijdag 
12.30 uur    Eucharistieviering zonder zang
17.45 uur    Eucharistieviering zonder zang
 
Zaterdag/Saturday
12.30 uur    Eucharistieviering
17.15 uur    Sunday Mass in English
 
Zondag
09.30 uur    Hoogmis met gemengd koor 'Jubilate Deo'
11.00 uur    Latijnse Hoogmis met gregoriaans koor 'Schola Cantorum'
12.30 uur    Eucharistieviering zonder zang
17.15 uur    Eucharistieviering met samenzang; orgel, cantor met cello

19.30 uur    Elke 4e zondag van de maand een Meditatieve Mis
                   met gelegenheid voor stil gebed overeenkomstig de
                   Ignatiaanse spiritualiteit. Zie onderstaande informatie.BIECHTHOREN  
Zaterdag van 16.00 - 17.00 uur in de kerk, rechts vooraan.AFSPRAAK VOOR:   Pastoraal gesprek, een huisbezoek of ziekenzalving.
U dient hiervoor contact op te nemen met de receptie.
DOOPSEL VOOR VOLWASSENEN    Regelmatig worden in de Krijtberg kinderen en volwassenen gedoopt. Voor volwassenen gaat hier een voorbereiding aan vooraf in de vorm van catechese. Deze wordt van oktober tot Pasen gegeven op woensdagavond. Voor doop en vormsel van volwassenen kunt u contact opnemen met de receptie.


 
DOOPSEL VOOR KINDEREN   Voor nadere inlichtingen omtrent dopen van kinderen of om een aanvraag in te dienen kunt u zich wenden tot de receptie. U kunt hierin de datum en tijdstip van uw voorkeur aangeven. U wordt dan benaderd door een van de paters Jezuieten. In een voorbereidend gesprek worden vervolgens datum en tijdstip definitief vastgesteld evenals de verdere invulling van de doopviering.


 
EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL  
Zie onderstaand: Kindercatechese


 
HUWELIJK   Voor nadere inlichtingen omtrent trouwen in de Krijtberg of om een aanvraag in te dienen kunt u zich wenden tot de receptie. U kunt hierin de datum en tijdstip van uw voorkeur aangeven. Te zijner tijd wordt u benaderd door een van de paters Jezuieten.
Tot die tijd blijft uw voorkeur voor datum en tijdstip optioneel.


 
UITVAART   Voor het aanvragen van een uitvaartmis in de Krijtberg en het maken van afspraken daaromtrent gaarne contact opnemen via de receptie met rector Bart Beckers SJ of Gerwin Roffel (koster).


MEDITATIEVE MIS   De heilige mis is bij uitstek een plek en gelegenheid waar wij als christenen samen ons geloof kunnen uitspreken en vieren. Dat kan met veel woorden, muziek en gezang, maar ook in relatieve stilte, met de mogelijkheid om samen vieren en individuele meditatie te combineren. De meditatieve mis, elke 4e zondag van de maand in de Krijtberg om 19.30 uur, biedt daarom een vorm aan, waarin persoonlijk gebed met God en het als gemeenschap uitdrukking geven aan die bijzondere relatie, in één viering worden samengebracht. Het is een stille mis, zonder muziek of samenzang, om een meditatieve sfeer te ondersteunen. Na de lezingen worden kort wat handreikingen gegeven voor de individuele meditatie. Na de officiële proclamatie van het Evangelie is er vervolgens een periode van 20 minuten stilte, waarin ieder op een eigen plekje in de kerk de mogelijkheid heeft tot persoonlijk gebed. Daarna komt men weer bij elkaar voor de voorbeden en de viering van de Eucharistie.
En aangezien samen vieren ook samen leven is, is er de uitnodiging tot een gezellig samenzijn na afloop van de viering.
    • 28 december  H. Familie

      De Meditatieve Mis is bedoeld voor jong-volwassenen (18- 35 jaar).AUDIOTOUR VAN DE KRIJTBERG    Bezoekers van de Krijtberg kunnen op eigen gelegenheid de geschiedenis, de architectuur en bijzondere aspecten van het rijke interieur van de Krijtberg ontdekken. Daarnaast geeft de audiotour informatie over het katholieke geloof en over de jezuïetenorde.
De audiotour is in het Nederlands, Spaans, Italiaans en in het Engels en kostenloos beschikbaar voor alle bezoekers van de Krijtberg.
KINDERCATECHESE  
Voorbereiding voor kinderen m.b.t. Eerste Heilige Communie en Vormsel.
Vanaf eind januari 2015 start in de Krijtberg weer de voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie en voor het Vormsel. Het doel van deze catechese is om kinderen uitleg te geven over de inhoud van het Rooms-katholieke geloof en de betekenis daarvan in hun (dagelijkse) leven.
Gedurende een twaalftal bijeenkomsten leren ze de verhalen van Jezus kennen en worden zij op een speelse manier voorbereid op hun 1e Communie.
De vormelingen zullen, na doop en eerste heilige communie, het laatste sacrament van initiatie gaan ontvangen en als 'volwassen' christenen uiting kunnen gaan geven aan het geloof in hun leven.

De samenkomsten vinden plaats op zondagmorgen van 11.00uur tot 12.00uur.
Op Sacramentsdag, zondag 7 juni 2015, zal dan in een feestelijke eucharistieviering om 12.30uur de toediening van de sacramenten van Eerste Heilige Communie en het Vormsel plaatsvinden.

plaats: pastorie van de Krijtberg, Singel 448 te Amsterdam
data: volgt
begeleiding:   
Communie:  mw. Truus Groen en mw. Patricia Costakis
Vormsel:      pater Bart Beckers SJ

Voor informatie en opgave: mw. Truus Groen 020 - 6992243
DIACONIE ALOYSIUS   De Krijtberg heeft ook een diaconale werkgroep Aloysius (genoemd naar en onder patronaat van de 16e eeuwse jezuïetenheilige Aloysius Gonzaga). Deze mensen organiseren en coördineren de activiteiten van de geloofsgemeenschap, waarin praktische hulp en ondersteuning wordt geboden. Zo is er o.a. een groep, die parochianen thuis bezoekt en hen ook desgewenst de heilige Communie brengt.
De Krijtberg is een kerk in Amsterdam en daarom organiseert Aloysius elk jaar in de Advent een inzamelingsactie voor de lokale voedselbank Centrum/Oud-West. Ook is er een goede samenwerking met religieuze en andere hulporganisaties in de stad.
De Krijtberg is als rooms-katholieke en Jezuïetenkerk ook deel van de wereldkerk en een wereldwijd opererende religieuze orde en dus wordt er in de vastentijd een inzamelingsactie gehouden voor een jezuïetenproject in het buitenland. Bijvoorbeeld in 2012 een scholingsproject van de JRS (Jesuit Refugee Service/Jezuieten Vluchtelingen Organisatie) voor vrouwen op Haïti en in 2013 het werk van JRS Malta voor de vele gestrande vluchtelingen uit Afrika. Aloysius kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken voor de diverse activiteiten. Heeft u vragen hierover of wilt u meedoen, neem dan contact op met Bart Beckers SJ, telefonisch via de receptie van de Krijtberg 020-6231923 of email beckers.krijtberg@gmail.com

Wilt u financieel ondersteunen, dan kan dat via R.K. Stichting de Krijtberg (ABN AMRO) 589987259, o.v.v. gift Aloysius; waarvoor onze hartelijke dank! Ook is er een goede samenwerking met de PCI (Parochiële Caritas Instelling) van de H. Nicolaas, de parochie van de binnenstad, waarbinnen de Krijtberg als rectorale kerk participeert: zie PCI-Nicolaas
MISDIENAAR   Opleiding jonge misdienaars m/v
In de Krijtberg bestaat de mogelijk om opgeleid te worden tot misdienaar. Dit betreft het aanleren van de nodige praktische vaardigheden om in de diverse liturgische vieringen de priesters te assisteren. Daarnaast worden ook de theoretische achtergronden uitgelegd en vindt er een stukje catechese plaats. De eerste kennismaking en opleiding vindt plaats op zondagochtend voor en tijdens de mis van 12.30 uur. Inzet in alle andere vieringen van de Krijtberg gedurende het liturgisch jaar behoort tot de vervolgmogelijkheden.  De opleiding staat open voor alle meisjes en jongens die hun Eerste Heilige Communie gedaan hebben.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de koster, Gerwin Roffel: koster@krijtberg.nl


ANSICHTKAARTEN    Verkrijgbaar in de kerk: een serie van 12 ansichtkaarten met enveloppe. Zie kaartenmolen in de kerk of vraag de kerkwachten.

Voorbeeld ansichtkaart serie 1

Voorbeeld ansichtkaart serie 2
CONCERTEN IN DE KRIJTBERG   aanvangstijd: 14.00 uur
TOEGANG IS GRATIS
 

14 december: Kerstconcert
14.00 uur tot 14.30 uur: Het Adema-orgel in Kerstsfeer
14.30 uur: Concert met o.a. Patricia Rio Gonçalves (sopraan)


 
MEDEDELINGENBLAD KRijT

- Lezingen van de desbetreffende zondag en de lezingen van de weekdagen - Misintenties - Mededelingen - Meditatie - Informatie over de gezongen missen - Agenda van de vieringen. Misintenties die u in KRijT vermeld wilt zien, dient u uiterlijk op de woensdag voor de desbetreffende zondag in te leveren. Informatie via de pastorie.
 
 
 

PRAKTISCHE ZAKEN

Verhuur   De kerk is niet te huur voor concerten of manifestaties, wel voor katholieke vieringen. Er worden geen zalen verhuurd. Er is in de kerk of op de pastorie geen gelegenheid om recepties te houden, ook niet van huwelijken of uitvaarten die in de Krijtberg plaatsvinden.

 
Uw bijdrage   Voor het onderhoud van de kerk en de pastorale zorg wordt uw bijdrage zeer op prijs gesteld. In de kerk staat een offerkist en/of u kunt een bedrag overmaken op NL56ABNA0466999941 t.n.v. RK Stichting de Krijtberg Amsterdam.
ANBI-Status: de giften aan de Krijtberg zijn onder de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar van
de belasting. De Krijtberg staat niet met name genoemd omdat de kerk valt onder de groepsbeschikking “de bisschoppenconferentie van de rooms-katholieke kerkprovincie”.

Ook de Stichting tot behoud van de Krijtberg stelt uw bijdrage zeer op prijs, er is met name geld nodig voor onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan het monumentale gebouw. Het ING-rekeningnummer van de Stichting tot Behoud van de Krijtberg is
NL82INGB0003151917. De giften zijn onder de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar van
de belasting.


 
Inschrijving in SILA kerkledenadministratie   Wilt u worden ingeschreven in het adressenbestand van de Krijtberg dan kunt u zich daarvoor aanmelden door middel van het formulier die u op deze website kunt downloaden, op de foldertafel in de kerk ligt en op de receptie verkrijgbaar is.
Het ingevulde formulier kunt u naar ons mailen via ledenadministratie@krijtberg.nl of opsturen of in de brievenbus van de pastorie deponeren. Tevens kunt u uw huisgenoten die op hetzelfde adres wonen inschrijven.
 
U kiest voor één van de twee onderstaande manieren van inschrijving:
1. inschrijving in het adressenbestand van de Krijtberg en in het landelijk bestand van de SILA, met als voorkeurskerk de Krijtberg. Hiermee wordt u overgeschreven vanuit uw huidige parochie naar de Krijtberg, die daarmee de kerk wordt waar u bent ingeschreven.
2. inschrijving enkel in het adressenbestand Krijtberg en niet doorgeven aan de SILA. Hiermee wordt u niet overgeschreven vanuit uw huidige parochie naar de Krijtberg, en blijft u dus officiëel in uw huidige parochiekerk ingeschreven.

KERK01

foto: Jorge Lascar

 tussen05