HEAD

ROOMS KATHOLIEKE KERK - ROMAN CATHOLIC CHURCH

bediend door paters Jezuïeten
Singel 448 1017 AV Amsterdam     020 623 19 23


PASTORAAL TEAM
Bart Beckers SJ (rector) -  Gregory Brenninkmeijer SJ
Koster: Gerwin RoffelHEILIGE MISSEN

Maandag t/m vrijdag 
12.30 uur    Eucharistieviering zonder zang
17.45 uur    Eucharistieviering zonder zang
 
Zaterdag/Saturday
12.30 uur    Eucharistieviering
5.15 PM   Sunday Mass in English
 
Zondag
09.30 uur    Hoogmis met gemengd koor 'Jubilate Deo'
11.00 uur    Latijnse Hoogmis met gregoriaans koor 'Schola Cantorum'
12.30 uur    Eucharistieviering zonder zang
17.15 uur    Eucharistieviering met samenzang; orgel, cantor met cello

19.30 uur    Elke 4e zondag van de maand een Meditatieve Mis
                   met gelegenheid voor stil gebed overeenkomstig de
                   Ignatiaanse spiritualiteit. Zie onderstaand voor meer informatie.OPENINGSTIJDEN BEZOEK AAN DE KRIJTBERG
De kerk is in de regel open voor individueel gebed en ter bezichtiging op dinsdag-, woensdag-, donderdag-,
zater- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Maandag- en vrijdagmiddag is de Krijtberg gesloten.
BOETEVIERING

Vrijdag 27 maart - 19:00 uur
Boeteviering; aansluitend kunt u het Sacrament van Boete en Verzoening ontvangen.

PASEN IN DE KRIJTBERG

Saturday March 28th Palm Sunday
5.15 PM    Palm Sunday Mass in English, Procession with Palms and Passion of the Christ.

Zondag 29 maart PalmPasen
09.15 uur    H. Mis m.m.v. Jubilate Deo; herdenking intocht van de Heer:

zegening Palmtakken en processie. Gezongen Evangelie: lijdensverhaal.

11.00 uur   H. Mis m.m.v. Schola Cantorum; Herdenking intocht van de Heer:
zegening Palmtakken en processie. Gezongen Evangelie: lijdensverhaal.

12.45 uur    Stille H. Mis; Herdenking intocht van de Heer:
zegening van Palmtakken. Evangelie: lijdensverhaal.

17.15 uur   H. Mis m.m.v. cantor/cellist en orgel; Herdenking intocht van de Heer:
zegening van Palmtakken en processie. Evangelie: lijdensverhaal.


Witte Donderdag 2 april
20.00 uur   Avondmis van Witte Donderdag, m.m.v. Schola Cantorum
gevolgd door Aanbidding & Wake, tot 22.30 uur


Goede Vrijdag 3 april
15.00 uur   Kruisweg, aansluitend Bloemenhulde
20.00 uur   Gedachtenis van de Kruisdood m.m.v. Schola Cantorum; Evangelie: lijdensverhaal.


Paaszaterdag 4 april / Heilige Paasnacht
06.30-9.30 uur   Wake bij het Graf; in de Stiltekapel bij het Jozefaltaar
20.00 uur   Paaswake m.m.v. de Schola Cantorum


Paaszondag 5 april
09.15 uur   Hoogmis m.m.v. Jubilate Deo
11.00 uur   Hoogmis m.m.v. Schola Cantorum
12.45 uur   Stille H. Mis
17.15 uur   H. Mis m.m.v. cantor/cellist en orgel


Tweede Paasdag 6 april
11.00 uur   Hoogmis m.m.v. Jubilate Deo
EDZT

NIEUW!
40-dagenretraite 2015 "Eeuwig duurt zijn trouw"

Dagelijks een mail - of beluister de podcast - met gebedsmateriaal, vertrekkend vanuit een bijbeltekst.
www.ignatiaansbidden.orgFor those looking for English online prayers and retreats for Lent: 

10 Ignatian ideas for praying Lent

pray-as-you-go audio retreat for Lent

Praying Lent online with Creighton online ministries

MISINTENTIE OPGEVEN
klik hier
Graag in uw mail niet alleen aangeven de datum maar ook de gewenste H. Mis waarin uw intentie gelezen moet worden.
Vermelding in mededelingenblad KRijT: intentie uiterlijk inleveren de woensdag vóór het weekend van verschijnen.IBAN RK Stichting de Krijtberg
ABN-AMRO: NL56ABNA0466999941 en  ING-BANK: NL87INGB0003871955.
Diaconale werkgroep van de Krijtberg Aloysius: ABN AMRO NL21ABNA0589987259

IBAN Stichting tot Behoud van de Krijtberg
ING-BANK: NL82INGB0003151917DOOP IN DE KRIJTBERG
  /  BAPTISM IN THE KRIJTBERG
Aanvraagformulier
                 Application Form

HUWELIJK IN DE KRIJTBERG  /  MARRIAGE IN THE KRIJTBERG
Aanvraagformulier                  Application Form


INSCHRIJFFORMULIER KERKLEDENADMINISTRATIE S.I.L.A.
Voor wie opgenomen wil worden in het adressenbestand van De Krijtberg
en in het landelijk bestand van de SILA, met als voorkeurskerk De Krijtberg.
Uw gegevens volgens onderstaand formulier mailen naar
ledenadministratie@krijtberg.nl
FORMULIER

tussen01


Mail naar de pastorie
             Mail naar de rector

Mail naar de koster              Mail naar diaconale werkgroep Aloysius

Mail naar de ledenadministratie


FACEBOOK


tussen04

Preek    27e zondag door het jaar - zondag 5 okt    Gregory Brenninkmeijer SJ               Preek    28e zondag door het jaar - zondag 12 okt    Nikolaas Sintobin SJ
Preek    29e zondag door het jaar - zondag 19 okt    Peter van Dael SJ               Preek    30e zondag door het jaar - zondag 26 okt    Bart Beckers SJ
Preek    30e zondag door het jaar - zondag 26 okt    Peter van Dael SJ         Preek    Gedachtenis Allerzielen - zondag 2 nov    Tjeerd Jansen SJ
Sermon    Dedication of the Lateran Basilica    Bart Beckers SJ
              Preek    33e zondag door het jaar - zondag 16 nov    Jos Moons SJ
Preek    Hoogfeest Christus Koning - zondag 23 nov 10:30 uur    Bart Beckers SJ                        Preek    Hoogfeest Christus Koning - zondag 23 nov 12:30 en 17.15 uur    Gregory Brenninkmeijer SJ
Sermon    First Sunday of Advent   Tjeerd Jansen SJ          Preek    Eerste zondag van de Advent - zondag 30 nov    Peter van Dael SJ
Preek    Tweede zondag van de Advent - zondag 7 december    Bart Beckers SJ
Preek    Derde zondag van de Advent - zondag 14 december    Bart van Emmerik SJ           Sermon   3th Sunday of Advent - Saturday 13th December    Bart van Emmerik SJ
Preek    Kerstnacht 20.00 uur - woensdag 24 december    Bart Beckers SJ      Preek    Kerstnacht 22.15 uur - woensdag 24 december    Bart van Emmerik SJ
Preek    Eerste Kerstdag - donderdag 25 december    Nikolaas Sintobin SJ                Preek    Tweede Kerstdag - vrijdag 26 december    Bart Beckers SJ
Sermon    H. Family - Saturday 27 december    Bart Beckers SJ                     Preek    H. Familie - zondag 28 december    Tjeerd Jansen SJ
Sermon    Epiphany of the Lord - Saturday January 3th    Bart Beckers SJ                   Preek    Openbaring des Heren - zondag 4 januari    Bart Beckers SJ
Sermon      Baptism of the Lord -Saturday January 10th    Tjeerd Jansen SJ            Preek      Doop van de Heer - zondag 4 januari    Peter van Dael SJ    
Preek    2e zondag door het jaar - zondag 18 januari    Jos Moons SJ
Sermon      3th Sunday Ordinairy Time - Saturday January 24th    Bart van Emmerik SJ            Preek      Derde zondag door het jaar - zondag 25 januari    Bart van Emmerik SJ    
Sermon      4th Sunday Ordinairy Time - Saturday January 31    Gregory Brenninkmeijer SJ             Preek      Vierde zondag door het jaar - zondag 1 februari    Gregory Brenninkmeijer SJ
Sermon      5th Sunday Ordinairy Time - Saturday February 7th    Bart Beckers SJ    Preek      5e zondag door het jaar - zondag 8 februari    Gregory Brenninkmeijer SJ  
Sermon      6th Sunday Ordinairy Time - Saturday February 14th    Tjeerd Jansen SJ        Preek      6e zondag door het jaar - zondag 15 februari    Peter van Dael SJ 
Preek      1e zondag 40-dagentijd - zondag 22 februari    Peter van Dael SJ 
Sermon      2nd Sunday of Lent - Saturday 28th February    Bart Beckers SJ                Preek      2e zondag 40-dagentijd - zondag 1 maart    Tjeerd Jansen SJ
Preek      3e zondag 40-dagentijd - zondag 8 maart    Peter van Dael SJ
Preek      4e zondag 40-dagentijd - zondag 15 maart    Jos Moons SJ

Mededelingenblad 'KRijT' online

Teksten en Meditaties van de Meditatieve Mis 22 februari


--------------------------------------------------------------

NATIONALE BEDEVAART NAAR BRIELLE - zaterdag 6 juli
Bisdom Rotterdam nodigt Nederlandse parochies uit om op zaterdag 6 juli 2013 naar het heiligdom van Brielle te komen om de HH. Martelaren van Gorcum te gedenken.
De bedevaart zal dit jaar in het teken van het Jaar van het Geloof staan.


PROGRAMMA
11.00 uur: Eucharistieviering
13.15 uur: Rozenkransgebed
14.00 uur: Kruisweg
15.00 uur: Vesper-viering, processie en pelgrimszegen
Meer informatie: (010) 281 51 71
www.martelarenvangorcum.nl             www.bisdomrotterdam.nl

--------------------------------------------------------------Symposium op 17 maart 2015 ‘Een kerk te ver? Staat onze deur wel open?
Op dinsdag 17 maart is in Haarlem het symposium ‘Een kerk te ver? Staat onze deur wel open?’
Organisatoren zijn het Diaconaal Centrum voor het Gevangenispastoraat, Exodus Nederland, Kerken met Stip en de Stichting ToReachIt.

Voor ex-gedetineerden is het vaak moeilijk om terug te keren in de maatschappij en zich thuis te voelen in een kerkelijke gemeente.
De kloof tussen de kerk en de wereld waar zij vandaan komen is groot.
Hoe kunnen we ons als kerken zo opstellen dat ze bij ons vinden wat ze nodig hebben? Zodat ze mee gaan doen in de kerk? Daarover gaat het in dit symposium.

scrol/swipe naar beneden voor meer informatie over de activiteiten van de Krijtberg

HEILIGE MISSEN

Maandag t/m vrijdag 
12.30 uur    Eucharistieviering zonder zang
17.45 uur    Eucharistieviering zonder zang
 
Zaterdag/Saturday
12.30 uur    Eucharistieviering
17.15 uur    Sunday Mass in English
 
Zondag
09.30 uur    Hoogmis met gemengd koor 'Jubilate Deo'
11.00 uur    Latijnse Hoogmis met gregoriaans koor 'Schola Cantorum'
12.30 uur    Eucharistieviering zonder zang
17.15 uur    Eucharistieviering met samenzang; orgel, cantor met cello

19.30 uur    Elke 4e zondag van de maand een Meditatieve Mis met gelegenheid voor stil gebed overeenkomstig de Ignatiaanse spiritualiteit. (Zie onderstaande informatie.)BIECHTHOREN  
Zaterdag van 16.00 - 17.00 uur in de kerk, rechts vooraan.AFSPRAAK VOOR:   Pastoraal gesprek, een huisbezoek of ziekenzalving.
U dient hiervoor contact op te nemen met de receptie.
DOOPSEL VOOR VOLWASSENEN    Regelmatig worden in de Krijtberg kinderen en volwassenen gedoopt. Voor volwassenen gaat hier een voorbereiding aan vooraf in de vorm van catechese. Deze wordt van oktober tot Pasen gegeven op woensdagavond. Voor doop en vormsel van volwassenen kunt u contact opnemen met rector Bart Beckers SJ.


 
DOOPSEL VOOR KINDEREN   Voor nadere inlichtingen omtrent dopen van kinderen of om een aanvraag in te dienen kunt u het aanmeldformulier, dat u op deze website vindt, invullen en via bovenstaande link mailen naar koster Gerwin Roffel.

 
EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL  
Zie onderstaand: Kindercatechese.


 
HUWELIJK   Voor nadere inlichtingen omtrent trouwen in de Krijtberg of om een aanvraag in te dienen kunt u het aanmeldformulier, dat u op deze website vindt, invullen en via bovenstaande link mailen naar koster Gerwin Roffel.


 
UITVAART   Voor het aanvragen van een uitvaartmis in de Krijtberg en het maken van afspraken daaromtrent gaarne contact opnemen via de receptie met rector Bart Beckers SJ of koster Gerwin Roffel.
MEDITATIEVE MIS   De heilige mis is bij uitstek een plek en gelegenheid waar wij als christenen samen ons geloof kunnen uitspreken en vieren. Dat kan met veel woorden, muziek en gezang, maar ook in relatieve stilte, met de mogelijkheid om samen vieren en individuele meditatie te combineren. De meditatieve mis, elke 4e zondag van de maand in de Krijtberg om 19.30 uur, biedt daarom een vorm aan, waarin persoonlijk gebed met God en het als gemeenschap uitdrukking geven aan die bijzondere relatie, in één viering worden samengebracht. Het is een stille mis, zonder muziek of samenzang, om een meditatieve sfeer te ondersteunen. Na de lezingen worden kort wat handreikingen gegeven voor de individuele meditatie. Na de officiële proclamatie van het Evangelie is er vervolgens een periode van 20 minuten stilte, waarin ieder op een eigen plekje in de kerk de mogelijkheid heeft tot persoonlijk gebed. Daarna komt men weer bij elkaar voor de voorbeden en de viering van de Eucharistie.
En aangezien samen vieren ook samen leven is, is er de uitnodiging tot een gezellig samenzijn na afloop van de viering.
    • 22 maart 2015: 5e van de 40-dagentijd

      De Meditatieve Mis is bedoeld voor jong-volwassenen (18- 35 jaar).AUDIOTOUR VAN DE KRIJTBERG    Bezoekers van de Krijtberg kunnen op eigen gelegenheid de geschiedenis, de architectuur en bijzondere aspecten van het rijke interieur van de Krijtberg ontdekken. Daarnaast geeft de audiotour informatie over het katholieke geloof en over de jezuïetenorde.
De audiotour is in het Nederlands, Spaans, Italiaans en in het Engels en kostenloos beschikbaar voor alle bezoekers van de Krijtberg.
KINDERCATECHESE  
Voorbereiding voor kinderen m.b.t. Eerste Heilige Communie en Vormsel.
Vanaf eind januari 2015 start in de Krijtberg weer de voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie en voor het Vormsel. Het doel van deze catechese is om kinderen uitleg te geven over de inhoud van het Rooms-katholieke geloof en de betekenis daarvan in hun (dagelijkse) leven.
Gedurende een twaalftal bijeenkomsten leren ze de verhalen van Jezus kennen en worden zij op een speelse manier voorbereid op hun 1e Communie.
De vormelingen zullen, na doop en eerste heilige communie, het laatste sacrament van initiatie gaan ontvangen en als 'volwassen' christenen uiting kunnen gaan geven aan het geloof in hun leven.

De samenkomsten vinden plaats op zondagmorgen van 11.00uur tot 12.00uur.
Op Sacramentsdag, zondag 7 juni 2015, zal dan in een feestelijke eucharistieviering om 12.30uur de toediening van de sacramenten van Eerste Heilige Communie en het Vormsel plaatsvinden.

plaats: pastorie van de Krijtberg, Singel 448 te Amsterdam
begeleiding:   
Communie:  mw. Truus Groen en mw. Patricia Costakis
Vormsel:      pater Bart Beckers SJ

Voor informatie en opgave: mw. Truus Groen 020 - 6992243
DIACONIE ALOYSIUS   De Krijtberg heeft ook een diaconale werkgroep Aloysius (genoemd naar en onder patronaat van de 16e eeuwse jezuïetenheilige Aloysius Gonzaga). Deze mensen organiseren en coördineren de activiteiten van de geloofsgemeenschap, waarin praktische hulp en ondersteuning wordt geboden. Zo is er o.a. een groep, die parochianen thuis bezoekt en hen ook desgewenst de heilige Communie brengt.
De Krijtberg is een kerk in Amsterdam en daarom organiseert Aloysius elk jaar in de Advent een inzamelingsactie voor de lokale voedselbank Centrum/Oud-West. Ook is er een goede samenwerking met religieuze en andere hulporganisaties in de stad.
De Krijtberg is als rooms-katholieke en Jezuïetenkerk ook deel van de wereldkerk en een wereldwijd opererende religieuze orde en dus wordt er in de vastentijd een inzamelingsactie gehouden voor een jezuïetenproject in het buitenland. Bijvoorbeeld in 2012 een scholingsproject van de JRS (Jesuit Refugee Service/Jezuieten Vluchtelingen Organisatie) voor vrouwen op Haïti en in 2013 het werk van JRS Malta voor de vele gestrande vluchtelingen uit Afrika. Aloysius kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken voor de diverse activiteiten. Heeft u vragen hierover of wilt u meedoen, neem dan contact op met Aloysius.

Wilt u financieel ondersteunen, dan kan dat via R.K. Stichting de Krijtberg ABN AMRO NL21ABNA0589987259, o.v.v. gift Aloysius; waarvoor onze hartelijke dank! Ook is er een goede samenwerking met de PCI (Parochiële Caritas Instelling) van de H. Nicolaas, de parochie van de binnenstad, waarbinnen de Krijtberg als rectorale kerk participeert: zie PCI-Nicolaas
MISDIENAAR   Opleiding jonge misdienaars m/v
In de Krijtberg bestaat de mogelijk om opgeleid te worden tot misdienaar. Dit betreft het aanleren van de nodige praktische vaardigheden om in de diverse liturgische vieringen de priesters te assisteren. Daarnaast worden ook de theoretische achtergronden uitgelegd en vindt er een stukje catechese plaats. De opleiding staat open voor alle meisjes en jongens die hun Eerste Heilige Communie gedaan hebben.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de koster Gerwin Roffel.


ANSICHTKAARTEN    Verkrijgbaar in de kerk: een serie van 12 ansichtkaarten met enveloppe. Zie kaartenmolen in de kerk of vraag de kerkwachten.

Voorbeeld ansichtkaart serie 1

Voorbeeld ansichtkaart serie 2
MEDEDELINGENBLAD KRijT

- Lezingen van de desbetreffende zondag en de lezingen van de weekdagen - Misintenties - Mededelingen - Meditatie - Informatie over de gezongen missen - Agenda van de vieringen. Misintenties die u in KRijT vermeld wilt zien, dient u uiterlijk op de woensdag voor de desbetreffende zondag in te leveren. Informatie via koster Gerwin Roffel.
 
Inschrijving in SILA kerkledenadministratie   Wilt u worden ingeschreven in het adressenbestand van de Krijtberg dan kunt u zich daarvoor aanmelden door middel van het formulier die u op deze website kunt downloaden, op de foldertafel in de kerk ligt en op de receptie verkrijgbaar is.
Het ingevulde formulier kunt u mailen naar de koster Gerwin Roffel of opsturen of in de brievenbus van de pastorie deponeren. Tevens kunt u uw huisgenoten die op hetzelfde adres wonen inschrijven.
 
U kiest voor één van de twee onderstaande manieren van inschrijving:
1. inschrijving in het adressenbestand van de Krijtberg en in het landelijk bestand van de SILA, met als voorkeurskerk de Krijtberg. Hiermee wordt u overgeschreven vanuit uw huidige parochie naar de Krijtberg, die daarmee de kerk wordt waar u bent ingeschreven.
2. inschrijving enkel in het adressenbestand Krijtberg en niet doorgeven aan de SILA. Hiermee wordt u niet overgeschreven vanuit uw huidige parochie naar de Krijtberg, en blijft u dus officiëel in uw huidige parochiekerk ingeschreven.
PRAKTISCHE ZAKEN

Verhuur   De kerk is niet te huur voor concerten of manifestaties, wel voor katholieke vieringen. Er worden geen zalen verhuurd. Er is in de kerk of op de pastorie geen gelegenheid om recepties te houden, ook niet van huwelijken of uitvaarten die in de Krijtberg plaatsvinden.

 
Uw bijdrage   Voor het onderhoud van de kerk en de pastorale zorg wordt uw bijdrage zeer op prijs gesteld. In de kerk staat een offerkist en/of u kunt een bedrag overmaken op NL56ABNA0466999941 t.n.v. RK Stichting de Krijtberg Amsterdam.
ANBI-Status: de giften aan de Krijtberg zijn onder de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar van de belasting. De Krijtberg staat niet met name genoemd op de website van de Belanstingdienst. De Krijtberg valt onder de groepsbeschikking “de bisschoppenconferentie van de rooms-katholieke kerkprovincie”. Deze vindt u wel op de website van de Belastingdienst.

Ook de Stichting tot behoud van de Krijtberg stelt uw bijdrage zeer op prijs, er is met name geld nodig voor onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan het monumentale gebouw. Het ING-rekeningnummer van de Stichting tot Behoud van de Krijtberg is NL82INGB0003151917.
Omdat de kerk tot het culturele erfgoed van ons land behoort, wordt de Stichting tot Behoud van de Krijtberg aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (een culturele ANBI) en komen giften aan deze stichting voor 125% voor aftrek in aanmerking bij de aangifte inkomstenbelasting.

KERK01

foto: Jorge Lascar

 tussen05