HEAD

ROOMS KATHOLIEKE KERK - ROMAN CATHOLIC CHURCH
bediend door paters Jezuïeten
Singel 448 1017 AV Amsterdam     020 623 19 23


PASTORAAL TEAM
Bart Beckers SJ (rector) -  Gregory Brenninkmeijer SJ
Koster: Gerwin RoffelHEILIGE MISSEN

Maandag t/m vrijdag 
12.30 uur    Eucharistieviering zonder zang
17.45 uur    Eucharistieviering zonder zang

Zaterdag/Saturday
12.30 uur    Eucharistieviering
5.15 PM   Sunday Mass in English
 
Zondag
09.30 uur    Hoogmis met gemengd koor 'Jubilate Deo'
11.00 uur    Latijnse Hoogmis met gregoriaans koor 'Schola Cantorum'
12.30 uur    Eucharistieviering zonder zang
17.15 uur    Eucharistieviering met samenzang; orgel, cantor met cello

19.30 uur    Elke 4e zondag van de maand een Meditatieve Mis
                   voor jong-volwassenen, met gelegenheid voor stil gebed overeenkomstig de
                   Ignatiaanse spiritualiteit. Zie onderstaand voor meer informatie.


OPENINGSTIJDEN BEZOEK AAN DE KRIJTBERG
De kerk is in de regel open voor individueel gebed en ter bezichtiging op dinsdag-, woensdag-, donderdag-,
zater- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Maandag- en vrijdagmiddag is de Krijtberg gesloten.


Rekeningnummer van RK Stichting de Krijtberg
ABN-AMRO: NL56ABNA0466999941 (BIC ABNANL2A)

 Rekeningnummer van de diaconale werkgroep van de Krijtberg Aloysius
ABN AMRO NL21ABNA0589987259
(BIC ABNANL2A).

IBAN Stichting tot Behoud van de Krijtberg
ING-BANK: NL82INGB0003151917 (BIC ABNANL2A)

-----------------------------------------------------------------------------------

A C T U E E L :


Woensdag 10 februari - Aswoensdag - aanvang 40-dagentijd
12:30 uur: H. Mis zonder zang, met oplegging van het Askruisje

17:30 uur: Aswoensdagliturgie van de H4H, met oplegging van het Askruisje
(H4H = Oecumenische samenwerking van Lutherse-, Doopsgezinde-, Engels Hervormde- en Krijtberg-kerk, kerken rond het Singel)

17:45 uur: VERVALT

19:00 uur: H. Mis, met oplegging van het Askruisje en catechumenenzalving;
zang van Schola Cantorum-----------------------------------------------------------------------------------

KBA

Het programma voorjaar 2016 staat online.


-----------------------------------------------------------------------------------


Vrijwilligerswerk in de Krijtberg.
Neem contact op met de koster.
Gastheer/vrouw tijdens de openstelling van het kerkgebouw.
Misdienaar en Lector (lezer), beide 
(m/v) in onze vieringen.
Schoonhouden van het kerkgebouw.


Zingen in de H. Missen van de Krijtberg:

Het koor Jubilate Deo (m/v) zingt zondagmorgen om 9.30 uur.
Nederlandstalige H. Mis met latijnse gezangen.
Zingt u graag? Neem dan contact op met Jubilate Deo.

Het koor Schola Cantorum (m) zingt zondagmorgen om 11.00 uur.
Latijnse H. Mis met Gregoriaanse zang.
Contact met de Schola Cantorum.


-----------------------------------------------------------------------------------


TonT
THEOLOGY ON TAP*
God vinden in onze hedendaagse samenleving.

WEBSITE
*POWERED BY H. NICOLAASPAROCHIE & KRIJTBERGACADEMIE & EMMAUSPAROCHIE AMSTERDAM WEST


-----------------------------------------------------------------------------------


BARM
Brief over de voorbereidingen op het Heilig Jaar van Barmhartigheid.
Letter of His Holiness pope Franciscus on the Occasion of the extraordinary jubilee of Mercy


-----------------------------------------------------------------------------------

APOSTOLAAT VAN HET GEBED

Aposto
Paus Franciscus heeft nieuwe oriëntaties goedgekeurd voor het Apostolaat van het Gebed,
een dienst van de katholieke Kerk die traditioneel toevertrouwd wordt aan de jezuïeten. 
Het Apostolaat van het Gebed werd in 1861 officieel opgericht in Frankrijk, als godsdienstige
vereniging die door middel van gebed actief wilde bijdragen tot het apostolaat van de Kerk.
Klik hier voor de maandelijkse intenties van de Paus

------------------------------------------------------------------------------------------------------


BO_01
Bidden Onderweg - nieuwe gebedswebsite van de Jezuieten.
www.biddenonderweg.org
Download de App via iTunes of Appstore.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brief Paus Franciscus bgv de Mondiale dag vd Migranten en Vluchtelingen d.d. 17 januari 2016.
Meer info: klik hier

------------------------------------------------------------------------------------------------------


DOOP IN DE KRIJTBERG
  /  BAPTISM IN THE KRIJTBERG
Aanvraagformulier
                 Application Form

HUWELIJK IN DE KRIJTBERG  /  MARRIAGE IN THE KRIJTBERG
Aanvraagformulier                  Application Form

-----------------------------------------------------------------------------------MISINTENTIE OPGEVEN
Graag in uw mail niet alleen aangeven de datum maar ook de gewenste H. Mis waarin uw intentie gelezen moet worden.
Vermelding in mededelingenblad KRijT: intentie uiterlijk inleveren de woensdag vóór het weekend van verschijnen.-----------------------------------------------------------------------------------

ANBI STATIUS VAN DE KRIJTBERG

De RK Stichting de Krijtberg draagt zorg voor het dienstwerk van de Krijtberg,
zoals o.a. de liturgie, muziek, salarissen, verwarming, drukwerk, diaconie, cursussen en vele andere zaken.
Zij wil dit voor en met u blijven doen op deze bijzondere plek en is daarvoor volledig afhankelijk van uw bijdragen in de collectes en in andere giften.
De jaarlijkse omzet is een kleine € 200.000,- en elke gedoneerde euro is daarbij hard nodig,
want door oplopende kosten is er momenteel een tekort op de begroting.
We zijn dankbaar voor alles dat u gedaan en gegeven hebt
en we hopen dat u dit dienstwerk ook in de toekomst blijft steunen .

De Nederlandse overheid maakt het u mogelijk om periodieke giften in geld te doen aan instellingen met een zogenaamde ANBI-status.
Deze giften mogen voor 100 procent worden afgetrokken van het inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting.
Er gelden geen drempel en geen maximum. De overeenkomst moet minimaal 5 jaar betreffen.
De RK Stichting De Krijtberg heeft zo’n ANBI-status (= Algemeen Nut Beogende Instelling)
onder de koepel van de Nederlandse Rooms-katholieke Kerkprovincie.

Als u ons werk wilt (blijven) steunen en u wilt dit (ook) doen door een periodieke gift,
dan hoeft u slechts deze overeenkomst uit te printen,
in te vullen en te ondertekenen en het vervolgens door de rector van de kerk,
als vertegenwoordiger van het bestuur van de RK Stichting De Krijtberg, te laten ondertekenen.

PS: Voor het in stand houden van het gebouw werkt de Beheersstichting, die de kerk in eigendom heeft,
nauw samen met de onafhankelijke Stichting tot Behoud van de Krijtberg, die hiervoor haar fondsen ter beschikking stelt.

-----------------------------------------------------------------------------------
INSCHRIJFFORMULIER KERKLEDENADMINISTRATIE S.I.L.A.
Voor wie opgenomen wil worden in het adressenbestand van De Krijtberg
en in het landelijk bestand van de SILA, met als voorkeurskerk De Krijtberg.
Uw gegevens volgens onderstaand formulier mailen naar
ledenadministratie@krijtberg.nl
FORMULIER

tussen01


Mail naar de pastorie
             Mail naar de rector

Mail naar de koster              Mail naar diaconale werkgroep Aloysius

Mail naar de ledenadministratie
tussen04
Preek      Nieuwjaarsdag - vrijdag 1 januari 2016    Jos Moons SJ
Sermon      Epiphany - Saturday January 2nd    Bart Beckers SJ      Preek      Openbaring des Heren - zondag 3 januari   Bart Beckers SJ
Sermon      Baptism of the Lord - Saturday January    Ward Biemans SJ      Preek      Doop des Heren - zondag 10 januari   Ward Biemans SJ
Sermon      2nd Sunday Ordinary Time - Saturday January 16    Bart van Emmerik SJ      Preek      2e Zondag door het jaar - zondag 17 januari   Bart van Emmerik SJ
Sermon      3rd Sunday Ordinary Time - Saturday January 23    Bart Beckers SJ      Preek      3e Zondag door het jaar - zondag 24 januari   Bart Beckers SJ
Preek      4e zondag door het jaar - zondag 31 januari    Jos Moons SJ
Preek      5e zondag door het jaar - zondag 7 februari    Gregory Brenninkmeijer SJ

Mededelingenblad KRijT_2521 online
L I N K S
Jezuïeten  in Nederland en Vlaanderen
Bisdom Haarlem-Amsterdam
Binnenstadparochie van de H. Nicolaas
Groot-Seminarie van het R.K. Bisdom van Haarlem (Kerkelijke opleidingen)
Jezuïetenkerken in Noordwest Europa / Jesuits churches in North-West Europe:Farmstreet
Church of the Immaculate Conception, 114 Mount Street, London W1K 3AH, United Kingdom


St Ignatius Parish
St Ignatius Parish, 27 High Road, London N15 6ND, United Kingdom


Corpus Christi
Corpus Christi, 18 St James Square, Boscombe, Bournemouth, Dorset BH5 2BX, United Kingdom


liverpool
St Francis Xavier's, Salisbury Street, Liverpool L3 8DR, United Kingdom

St Wilfrid
St Wilfrid's, 1 Winckley Square, Preston, Lancashire PR1 3JJ, United Kingdom

Sacred Heart
 Sacred Heart Church, 28 Lauriston street, Edinburgh, Scotland EH3 9DJ, United Kingdom

St Aloysius_Glasgow
St Aloysius’, 25 Rose Street, Glasgow G3 6RE, United Kingdom


Xavier_Dublin
St Francis Xavier’s, Gardiner Street, Dublin 1, Ireland

IgnatiusIreand
Saint Ignatius Church, 26 Sea Road, Galway, Ireland-------------------------------------------------------------

scrol/swipe naar beneden voor meer informatie over de activiteiten van de Krijtberg

HEILIGE MISSEN

Maandag t/m vrijdag 
12.30 uur    Eucharistieviering zonder zang
17.45 uur    Eucharistieviering zonder zang
 
Zaterdag/Saturday
12.30 uur    Eucharistieviering
17.15 uur    Sunday Mass in English
 
Zondag
09.30 uur    Hoogmis met gemengd koor 'Jubilate Deo'
11.00 uur    Latijnse Hoogmis met gregoriaans koor 'Schola Cantorum'
12.30 uur    Eucharistieviering zonder zang
17.15 uur    Eucharistieviering met samenzang; orgel, cantor met cello

19.30 uur    Elke 4e zondag van de maand een Meditatieve Mis met gelegenheid voor stil gebed overeenkomstig de Ignatiaanse spiritualiteit. (Zie onderstaande informatie.)BIECHTHOREN  
Zaterdag van 16.00 - 17.00 uur in de kerk, rechts vooraan.AFSPRAAK VOOR:   Pastoraal gesprek, een huisbezoek of ziekenzalving.
U dient hiervoor contact op te nemen met de receptie.
KATHOLIEK WORDEN    GELOOFSCURSUS 2015-2016
De geloofscursus van start gaan, die volwassenen voorbereidt op het ontvangen van de sacramenten van doop, vormsel en eerste communie in de Paaswake. U kunt zich niet meer aanmelden.


DOOPSEL VOOR KINDEREN   Voor nadere inlichtingen omtrent dopen van kinderen of om een aanvraag in te dienen kunt u het aanmeldformulier, dat u op deze website vindt, invullen en via bovenstaande link mailen naar koster Gerwin Roffel.

 
EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL  
Zie onderstaand: Kindercatechese.


 
HUWELIJK   Voor nadere inlichtingen omtrent trouwen in de Krijtberg of om een aanvraag in te dienen kunt u het aanmeldformulier, dat u op deze website vindt, invullen en via bovenstaande link mailen naar koster Gerwin Roffel.


 
UITVAART   Voor het aanvragen van een uitvaartmis in de Krijtberg en het maken van afspraken daaromtrent gaarne contact opnemen via de receptie met rector Bart Beckers SJ of koster Gerwin Roffel.
MEDITATIEVE MIS   De heilige mis is bij uitstek een plek en gelegenheid waar wij als christenen samen ons geloof kunnen uitspreken en vieren. Dat kan met veel woorden, muziek en gezang, maar ook in relatieve stilte, met de mogelijkheid om samen vieren en individuele meditatie te combineren. De meditatieve mis, elke 4e zondag van de maand in de Krijtberg om 19.30 uur, biedt daarom een vorm aan, waarin persoonlijk gebed met God en het als gemeenschap uitdrukking geven aan die bijzondere relatie, in één viering worden samengebracht. Het is een stille mis, zonder muziek of samenzang, om een meditatieve sfeer te ondersteunen. Na de lezingen worden kort wat handreikingen gegeven voor de individuele meditatie. Na de officiële proclamatie van het Evangelie is er vervolgens een periode van 20 minuten stilte, waarin ieder op een eigen plekje in de kerk de mogelijkheid heeft tot persoonlijk gebed. Daarna komt men weer bij elkaar voor de voorbeden en de viering van de Eucharistie.
En aangezien samen vieren ook samen leven is, is er de uitnodiging tot een gezellig samenzijn na afloop van de viering.
    • Volgende Meditatieve H. Mis:
      24 januari 2016
      De Meditatieve Mis is bedoeld voor jong-volwassenen (18- 35 jaar).AUDIOTOUR VAN DE KRIJTBERG    Bezoekers van de Krijtberg kunnen op eigen gelegenheid de geschiedenis, de architectuur en bijzondere aspecten van het rijke interieur van de Krijtberg ontdekken. Daarnaast geeft de audiotour informatie over het katholieke geloof en over de jezuïetenorde.
De audiotour is in het Nederlands, Spaans, Italiaans en in het Engels en kostenloos beschikbaar voor alle bezoekers van de Krijtberg.
KINDERCATECHESE  
Voorbereiding voor kinderen m.b.t. Eerste Heilige Communie en Vormsel.
Vanaf eind januari 2016 start in de Krijtberg weer de voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie en voor het Vormsel. Het doel van deze catechese is om kinderen uitleg te geven over de inhoud van het Rooms-katholieke geloof en de betekenis daarvan in hun (dagelijkse) leven. Gedurende een twaalftal bijeenkomsten leren ze de verhalen van Jezus kennen en worden zij op een speelse manier voorbereid op hun 1e Communie. De vormelingen zullen, na doop en eerste heilige communie, het laatste sacrament van initiatie gaan ontvangen en als 'volwassen' christenen uiting kunnen gaan geven aan het geloof in hun leven.

De samenkomsten vinden plaats op zondagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur.
Op Sacramentsdag, zondag 26 mei 2016, zal dan in een feestelijke eucharistieviering om 12.30uur de toediening van de sacramenten van Eerste Heilige Communie en het Vormsel plaatsvinden.

plaats: pastorie van de Krijtberg, Singel 448 te Amsterdam

U kunt uw kinderen hiervoor nu opgeven:
Communie (vanaf 7 jaar): dhr. Jaap Douma
Vormsel (vanaf 12 jaar): pater Bart Beckers SJ  
DIACONIE ALOYSIUS   De Krijtberg heeft ook een diaconale werkgroep Aloysius (genoemd naar en onder patronaat van de 16e eeuwse jezuïetenheilige Aloysius Gonzaga). Deze mensen organiseren en coördineren de activiteiten van de geloofsgemeenschap, waarin praktische hulp en ondersteuning wordt geboden. Zo is er o.a. een groep, die parochianen thuis bezoekt en hen ook desgewenst de heilige Communie brengt.
De Krijtberg is een kerk in Amsterdam en daarom organiseert Aloysius elk jaar in de Advent een inzamelingsactie voor de lokale voedselbank Centrum/Oud-West. Ook is er een goede samenwerking met religieuze en andere hulporganisaties in de stad.
De Krijtberg is als rooms-katholieke en Jezuïetenkerk ook deel van de wereldkerk en een wereldwijd opererende religieuze orde en dus wordt er in de vastentijd een inzamelingsactie gehouden voor een jezuïetenproject in het buitenland. Bijvoorbeeld in 2012 een scholingsproject van de JRS (Jesuit Refugee Service/Jezuieten Vluchtelingen Organisatie) voor vrouwen op Haïti en in 2013 het werk van JRS Malta voor de vele gestrande vluchtelingen uit Afrika. Aloysius kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken voor de diverse activiteiten. Heeft u vragen hierover of wilt u meedoen, neem dan contact op met Aloysius.

Wilt u financieel ondersteunen, dan kan dat via R.K. Stichting de Krijtberg ABN AMRO NL21ABNA0589987259, o.v.v. gift Aloysius; waarvoor onze hartelijke dank! Ook is er een goede samenwerking met de PCI (Parochiële Caritas Instelling) van de H. Nicolaas, de parochie van de binnenstad, waarbinnen de Krijtberg als rectorale kerk participeert: zie PCI-Nicolaas
MISDIENAAR   Opleiding jonge misdienaars m/v
In de Krijtberg bestaat de mogelijk om opgeleid te worden tot misdienaar. Dit betreft het aanleren van de nodige praktische vaardigheden om in de diverse liturgische vieringen de priesters te assisteren. Daarnaast worden ook de theoretische achtergronden uitgelegd en vindt er een stukje catechese plaats. De opleiding staat open voor alle meisjes en jongens die hun Eerste Heilige Communie gedaan hebben.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de koster Gerwin Roffel.


ANSICHTKAARTEN    Verkrijgbaar in de kerk: een serie van 12 ansichtkaarten met enveloppe. Zie kaartenmolen in de kerk of vraag de kerkwachten.

Voorbeeld ansichtkaart serie 1

Voorbeeld ansichtkaart serie 2
MEDEDELINGENBLAD KRijT

- Lezingen van de desbetreffende zondag en de lezingen van de weekdagen - Misintenties - Mededelingen - Meditatie - Informatie over de gezongen missen - Agenda van de vieringen. Misintenties die u in KRijT vermeld wilt zien, dient u uiterlijk op de woensdag voor de desbetreffende zondag in te leveren. Informatie via koster Gerwin Roffel.
 
Inschrijving in SILA kerkledenadministratie   Wilt u worden ingeschreven in het adressenbestand van de Krijtberg dan kunt u zich daarvoor aanmelden door middel van het formulier die u op deze website kunt downloaden, op de foldertafel in de kerk ligt en op de receptie verkrijgbaar is.
Het ingevulde formulier kunt u mailen naar de koster Gerwin Roffel of opsturen of in de brievenbus van de pastorie deponeren. Tevens kunt u uw huisgenoten die op hetzelfde adres wonen inschrijven.
 
U kiest voor één van de twee onderstaande manieren van inschrijving:
1. inschrijving in het adressenbestand van de Krijtberg en in het landelijk bestand van de SILA, met als voorkeurskerk de Krijtberg. Hiermee wordt u overgeschreven vanuit uw huidige parochie naar de Krijtberg, die daarmee de kerk wordt waar u bent ingeschreven.
2. inschrijving enkel in het adressenbestand Krijtberg en niet doorgeven aan de SILA. Hiermee wordt u niet overgeschreven vanuit uw huidige parochie naar de Krijtberg, en blijft u dus officiëel in uw huidige parochiekerk ingeschreven.
PRAKTISCHE ZAKEN

Verhuur   De kerk is niet te huur voor concerten of manifestaties, wel voor katholieke vieringen. Er worden geen zalen verhuurd. Er is in de kerk of op de pastorie geen gelegenheid om recepties te houden, ook niet van huwelijken of uitvaarten die in de Krijtberg plaatsvinden.

 
Uw bijdrage   Voor het onderhoud van de kerk en de pastorale zorg wordt uw bijdrage zeer op prijs gesteld. In de kerk staat een offerkist en/of u kunt een bedrag overmaken op NL56ABNA0466999941 t.n.v. RK Stichting de Krijtberg Amsterdam.
ANBI-Status: de giften aan de Krijtberg zijn onder de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar van de belasting. De Krijtberg staat niet met name genoemd op de website van de Belanstingdienst. De Krijtberg valt onder de groepsbeschikking “de bisschoppenconferentie van de rooms-katholieke kerkprovincie”. Deze vindt u wel op de website van de Belastingdienst.

Ook de Stichting tot behoud van de Krijtberg stelt uw bijdrage zeer op prijs, er is met name geld nodig voor onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan het monumentale gebouw. Het ING-rekeningnummer van de Stichting tot Behoud van de Krijtberg is NL82INGB0003151917.
Omdat de kerk tot het culturele erfgoed van ons land behoort, wordt de Stichting tot Behoud van de Krijtberg aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (een culturele ANBI) en komen giften aan deze stichting voor 125% voor aftrek in aanmerking bij de aangifte inkomstenbelasting. tussen05